Surađujte sa WienerUhr.at

Karlskirche (Karlova crkva)

KONTAKT PODACI
Homepage: www.karlskirche.at
Telefon: +43 1 4061192
E-mail: kontakt@karlskirche.at
Adresa: Kreuzherrengasse 1, 1040 Wien

Karlova crkva (Karlskirche) – jedno od ljepših baroknih zdanja crkvenog tipa sjeverno od Alpi, počeo je 1716. godine graditi, čini se, omiljeni dvorski arhtekt Johann Bernhard Fischer von Erlach, a završit će je njegov sin Joseph Emanuel 1723., koji je prvobitne nacrte djelomično izmijenio. Posvećena završetku posljednje kuge i imenovana po svecu Karlu Borromäusu, Crkva će sve do 1918. biti patronažna župna crkva.

Fischerova arhitektura ujedinjuje mnoštvo elemenata. Središnja fasada koja vodi do predsoblja, odgovara izgledu grčkog hrama Poritikusa, dok Mattiellijevi stubovi sa strana za uzor imaju one trojanske iz Rima. Pokraj se protežu paviljoni sa zvonicima, inspirisani rimskim barokom. Iznad ulaza nalazi se kupola sa dugačkim dobošem, skraćenim i djelomično izmijenjenim od strane mlađeg Fischera.

Karlskirche (Karlova crkva) u Beču

Karlskirche (Karlova crkva) u Beču


Fotografija pod licencom GNU Free Documentation License.

 

U ikonografskom programu (sastavljenom od strane dvorskog službenika Carla Gustava Haereusa), Sveti Karl Borromäus dovodi se u vezu sa svojim carskim darovateljem. Reljef na zabatu iznad ulaza sa krepkim kardinalima i figurom zaštitnika na zabatskom vrhu ukazuju na donacijsku prigodu, što je uočljivo i na atici, koja je također dodatak Fischera mlađeg. Spiralni reljefi stubova sadrže motive iz života Karla Borromäusa, ali istovremeno podsjećaju i na Heraklove stubove i bude svijest o carskoj moći. Ulaz je ukrašen statuama anđela iz Novog i Starog zavjeta.

Ovakva koncepcija nastavlja se i unutra, prije svega na freski Johanna Michaela Rottmayra, koja prikazuje molitvu Karla Borromäusa koju Gospa uslišuje, a koja je takođe ukrašena prikazima krepkih kardinala. Freske iz bočnih kapela pripisuju se Danielu Granu, Sebastianu Ricciju, Martinu Altomonteu i Jakobu van Schuppenu.

Karlskirche se odlikuje impozantnim arhitektonskim ustrojstvom u smislu prirodne osvijetljenosti, a naročito kad je riječ o visokim otvorima akada u središnjoj osovini, dok, zbog oskudne pozlate, boje enterijera određuju uglavnom mramor.

Inače, Karlova crkva smatra se najimpozantnijim Fischerovim djelom.

VIZUALIZIRAJTE KARLSKIRCHE NA WIENERUHR.AT:
Kako biste na WienerUhr.at napravili virtualnu turneju kroz Karlskirche te pogledali lokaciju ove crkve na interaktivnoj karti, kliknite na sljedeći link: Votivkirche.
Galerija fotografija Beč i religija među kojima su i one Karlove crkve (Karlskirche) nalazi se na adresi: Fotografije Beča i religije

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *