Surađujte sa WienerUhr.at

Naturhistorisches Museum (Prirodno-istorijski muzej)

KONTAKT PODACI
Homepage: www.nhm-wien.ac.at
Telefon: +43 1 521770
E-mail: office@nhm-wien.ac.at
Adresa: Burgring 7, 1010 Wien

Oko godine 1750. Franjo I Stjepan od Lothringena (Franz I Stephan von Lothringen), suprug Marije Terezije (Maria Theresia), kupio je od Firenčanina Johanna Rittera von Bailloua u to vrijeme najveću zbirku naturalija, među kojima se nalazilo oko 30.000 primjeraka, najviše puževa, korala, školjki, dragog kamenja i minerala. Već je onda zbirka bila organizovana po naučnim kriterijima.

Tokom vremena, zbirka je postala toliko obimna, da za njeno izlaganje odaje Hofburga nisu mogle ponuditi dovoljno prostora. U vrijeme gradnje Ringstrasse i rušenja gradskih bedema (1857.) planirana je izgradnja dva velika objekta – Prirodno-istorijskog i Umjetničko-istorijskog muzeja (Naturhistorisches Museum und Kunsthistorisches Museum). Nekoliko godina kasnije ona je i započeta, a nadgledali su je Gottfried Sempers i Karl Freiherr von Hasenauers. Trajala je do 1889., a iste je godine car Franjo Josip (Franz Joseph) i svečano otvorio pomenute ustanove.

Naturhistorisches Museum

Naturhistorisches Museum


Fotografija pod licencom GNU Free Documentation License.

 

Za vrijeme holokausta zbirka je obogaćivana primjercima koji su pripadali Židovima, a mnogi do dana današnjeg nisu vraćeni nekadašnjim vlasnicima. Proces povrata traje još od devedesetih godina i, kako spomenusmo, još uvijek nije okončan. Osim neprimjerenosti ove vrste, Muzeju su se devedestih godina predbacivale i neumjesnosti koje se tiču izložbe o ljudskim rasama, što je izazvalo ogromno medijsko zanimanje, a nakon čega je Dvorana rasa (Rassensaal) 1996. i zatvorena.

Inače, središte zgrade krasi kupola visoka 60 metara, na kojoj je prikazan grčki bog Sunca Helios te stepenište sa statuama poznatih naučnih istraživača. Fasada i dekoracije u unutrašnjosti objekta predstavljaju evoluciju svijeta. Osim ovakvih umjetničkih prikaza, muzej raspolaže s oko 100 uljanih slika poznatih majstora kista, s motivima iz svijeta nauke.
Odjeli Prirodno-istorijskog muzeja Beča čiji sadržaj javnosti svakodnevno stoji na raspolaganju su sljedeći:

• Mineraloško-petrografski (150.000 primjeraka među kojima je svakako najinteresantnija zbirka meteorita),
• Geološko-paleontološki (najstarija istorija Zemlje sa fosilnim ostacima prabiljaka i praživotinja),
• Botanički (različiti herbarijumi, zbirke biljaka i sjemenki itd.),
• Tri zoološka odjela s primjercima kičmenjaka, beskičmenjaka i insekata,
• Odjel arheološke biologije i antropologije (osteološka i stomatološka zbirka, rendgenski snimci, fotografije itd.)
• Praistorijski odjel (paleolit, neolit, bronzano i željezno doba),
• Odjel za speleologiju,
• Odjel za ekologiju te
• Odjel istorije nauka (oko milion primjeraka; dokumetnacije, pisma, slike, fotografije itd.).

VIZUALIZIRAJTE NATURHISTORISCHES MUSEUM NA WIENERUHR.AT:
Kako biste na WienerUhr.at napravili virtualnu turneju kroz Naturhistorisches Museum te pogledali lokaciju ovog muzeja na interaktivnoj karti, kliknite na sljedeći link: Naturhistorisches Museum.
Galerija fotografija Carskog Beča među kojima su i one Prirodno-istorijskog muzeja (Naturhistorisches Museum) nalazi se na adresi: Fotografije Carskog Beča

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *