Surađujte sa WienerUhr.at

Uvjeti korištenja i privatnost

Autorska prava

Sadržaj na portalu WienerUhr.at zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja moguće je samo uz prethodnu dozvolu portala WienerUhr.at ili vlasnika sadržaja, i to uz jasno navedene izvore informacija, istaknute na vidljivom mjestu. Za kršenje ovih pravila propisane su sankcije austrijskim zakonom za zaštitu intelektualnih prava (Urheberrechtsgesetz) i međunarodnim zakonima. Ukoliko želite koristiti naš sadržaj na svojem portalu ili web stranici, kontaktirajte nas koristeći e-mail info@wieneruhr.at.

Wieneruhr.at je zaštićen i Copyscape sustavom. Više informacija na www.copyscape.com.

Sav tekstualni sadržaj na portalu je u vlasništvu WienerUhr.at, i ne smije se mijenjati, posuđivati, prodavati ili distribuirati osim ako kod navedenog sadržaja nije drugačije naznačeno (kod takvog sadržaja objasnit ćemo pravila distribuiranja te navesti autora i izvor sadržaja ako ga budete koristili u vlastite svrhe). Unatoč dozvoli kopiranja, tekstualni sadržaj NIKADA nije dopušteno mijenjati na bilo koji način (ovdje uključujemo i zabranu ispravke pravopisnih i gramatičkih grešaka, ako takvih ima, zbog održavanja umjetničke slobode i originalnosti).

Sve fotografije objavljenje na WienerUhr.at portalu imaju jasno navedene izvore, ako nisu u našem vlasništvu.

Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na portalu, o tome je dužan izvijestiti WienerUhr.at koristeći e-mail info@wieneruhr.at.

WienerUhr.at ne kontrolira sadržaj koji razmjenjuju posjetitelji te ne može jamčiti točnost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadržaja.

WienerUhr.at neće ni na koji način biti odgovoran za materijalni ili nematerijalni gubitak ili štetu nastalu korištenjem portala.

Radi osiguranja slobodnog i neometanog korištenja portala, sljedeći postupci su neprihvatljivi i strogo zabranjeni:

a) objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće austrijske i/ili međunarodne zakone, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način,

b) objavljivanje, slanje, razmjena i prenošenje informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima,

c) lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe,

d) manipuliranje identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadržaja koji se objavljuje ili šalje putem usluga,

e) objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom,

f) objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, “spam”, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, zavaravajući navode ili tvrdnje,

g) svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme,

h) prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih korisnika.

WienerUhr.at zadržava pravo na temelju vlastite procjene i bez prethodne obavijesti ukloniti sadržaj koji smatra neprikladnim ili koji nije u skladu s ovim uvjetima korištenja.

WienerUhr.at zadržava pravo ukidanja korisničkog računa bez prethodne najave u slučaju nedopuštenog korištenja, odnosno kršenja ovih uvjeta korištenja.

E-MAIL ADRESE

Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja korisnik prihvaća i suglasan je da će komunikacija s WienerUhr.at portalom uključivati reklame, raznorazne obavijesti, poruke administratora i slične poruke. E-mail adrese nikad neće biti prodane ili dane na uvid trećim osobama.

Anti-spam politika: Kratko i jasno – ne dozvoljavamo spam. WienerUhr.at vam nikad neće poslati poruke na koje niste izričito pristali.

Registracija korisnika i posjetitelja portala

Registracijom za usluge korisnik dobiva podatke o korisničkom računu – korisničko ime i lozinku.

Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom usluga.

WienerUhr.at nema pristup korisničkim lozinkama, tajnim pitanjima i odgovorima. Radi identifikacije prilikom pružanja pomoći korisnicima, WienerUhr.at može zatražiti e-mail adresu korisnika.

Privatnost

WienerUhr.at poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala. Svi podaci iz procesa registracije te ostali podaci o korisniku koriste se isključivo u svrhu za koju su prikupljeni.

WienerUhr.at ni pod kojim uvjetima neće iste učiniti dostupnima trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.

Linkovi na druge web-stranice

Neki od linkova na portalima i uslugama vode na web-stranice i usluge koji nisu u vlasništvu niti pod kontrolom WienerUhr.at. WienerUhr.at nije odgovoran za sadržaj tih stranica.

Sadržaj dobiven od korisnika i posjetitelja portala

WienerUhr.at nije vlasnik sadržaja koji objavljuju ili razmjenjuju posjetitelji na portalu. WienerUhr.at zadržava pravo koristiti neke od tih sadržaja u promotivne svrhe unutar sekcija portala kod kojih je sadržaj objavljen.

Svi samoinicijativno poslani materijali, a osobito fotografije, videouraci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, ali i ne moraju, biti objavljeni na portalu. Pošiljatelji materijala prihvaćaju da za poslane materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju materijal jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. WienerUhr.at poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu materijala koji su zaštićeni pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulirana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva te se samoinicijativnim slanjem materijala iskazuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću suglasnost s prije navedenim stajalištima.

Promjene sadržaja portala i usluga

WienerUhr.at zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja na portalu bez obaveze prethodne najave. WienerUhr.at nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Ukidanje i zabrana korištenja portala

WienerUhr.at zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja vašeg korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koju ste registrirani, a bez prethodne najave i obrazloženja.

WienerUhr.at ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa.

Promjene Uvjeta korištenja

WienerUhr.at zadržava pravo promjene uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovorna za moguće posljedice koje su proizašle iz takvih promjena. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na portalu WienerUhr.at.